Waarom Stormbaan

Stormbaan heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsmobiliteit. De wetten van het solliciteren zijn aan verandering onderhevig. Circa 70% van alle vacatures wordt via netwerk ingevuld. Netwerken wordt dus steeds belangrijker. Om je eigen netwerk optimaal te kunnen gebruiken is het essentieel te weten hoe dit op een effectieve manier kan worden ingezet. 

Het begeleiden van werknemers en werkgevers in een mobiliteitssituatie is een complexe aangelegenheid. Over het algemeen behoren deze vraagstukken niet tot de dagelijkse werkzaamheden. De arbeidsmarkt verandert snel en vraagt om een gerichte aanpak. Stormbaan is sterk in heldere en actiegerichte trajecten en onderscheidend in het solliciteren anno nu. Ons doel is om in korte tijd mensen in de juiste richting te laten bewegen, waarbij de route individueel bepaald wordt. 

Terug naar boven