Wat is Stormbaan

Stormbaan activeert werknemers en werkgevers om op een goede manier met outplacement en mobiliteitssituaties om te gaan.

Stormbaan biedt perspectief. Door effectieve programma’s worden deuren geopend. Geen langdurige mobiliteits- of outplacementtrajecten, maar concrete en actiegerichte programma’s met een pragmatische insteek. Stormbaan neemt je mee en coacht je in de nieuwe wetten van het solliciteren.  

In 3 maanden tijd doorlopen wij 3 fasen van mobiliteit: ReadySet & Go!

De eerste fase Ready helpt bij de verwerking van de ontstane situatie. Daarna gaan wij op zoek naar antwoorden op vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. In de tweede fase Set vindt individuele coaching plaats. Deze coaching wordt ondersteund met workshops gericht en toegespitst op de persoonsspecifieke situatie. In de derde fase Go! ligt de focus op de arbeidsmarkt, waarbij wij je gaan helpen contact te leggen met werkgevers/organisaties. Stormbaan garandeert minimaal 5 netwerkgesprekken. Deze derde fase wordt ondersteund met individuele coaching.

Outplacement is maatwerk, ieder individu heeft zijn of haar eigen behoeften. Het is mogelijk om een fase over te slaan of per direct te starten in fase Set of Go! Per fase kan extra focus aangebracht worden. Stormbaan is modulair en kan invulling geven aan persoonsspecifieke behoeften.

Stormbaan heeft 3 outplacement trajecten ontwikkelt, die qua intensiteit en invulling van elkaar verschillen. Klik hier voor meer informatie over de outplacement trajecten van Stormbaan. 

 

Terug naar boven